Taikant Language Coaching metodą, kiekvienam besimokančiam svarbu išsikelti aiškius ir konkrečius tikslus bei nutarti, kokius mokymosi įrankius jis norėtų taikyti, kiek skirti tam laiko.

Neabejojame, kad pirmieji Lietuvoje galime Jums pasiūlyti išbandyti Tarptautinės koučerių federacijos akredituotą (ICF) ir Effective Language Coaching (ELC) sertifikuotą efektyvią kalbos žinių ir įgūdžių perdavimo metodiką - Language Coaching.

Tai unikalus ir įtraukiantis kalbos mokymosi procesas, kuriame integruojamos neuromokslų žinios ir pritaikomi koučingo instrumentai, pavers jūsų mokymosi kelionę lengva, greita ir rezultatyvia.

Pagrindiniai Language coaching metodikos elementai:

Pasitikėjimas ir abipusė atsakomybė.
Dėstytojo ir besimokančiojo abipuse atsakomybe ir pasitikėjimu grįstas ryšys sudaro palankias sąlygas pozityviam mikroklimatui sukurti, kas savo ruožtu nuramina limbinę sistemą ir užtikrina greitesnį informacijos įsisavinimą.

Motyvacija.
Tai bene svarbiausias įrankis siekiant užsibrėžtų tikslų. Koučingo praktikoje taikomi klausimai padės jums sustiprinti savo motyvaciją, mobilizuos jūsų vidinį potencialą ir nukreips jį sėkmės link.

Aiškūs tikslai.
Žinodami tai, kad žmogaus smegenys selektyviai priima informaciją, padedame besimokančiajam išsikelti labai aiškius, konkrečius, su kalbos įgūdžių lavinimu susijusius tikslus ir nusibrėžiame laiko periodą šiems tikslams pasiekti.

Rezultatų į(si)vertinimas.
Sėkmingai įveikus vieną kalbos elementą (tikslą) ir į(si)vertinus pasiektus rezultatus, nusibrėžiame kitus kalbinius tikslus t.t. (Learning Journey). Greitai pasiektas rezultatas neleidžia motyvacinei kreivei kristi žemyn, kas yra viena iš svarbiausių sąlygų sparčiam tobulėjimui.

Dėmesys ir atmintis.
Suprasdami, kaip mūsų smegenys kaupia informaciją ir kaip ji keliauja atminties koridoriais kol įsitvirtina ilgalaikėje atmintyje, padėsime jums greičiau įsisavinti gramatines struktūras bei sutaupyti laiko mokantis naujus žodžius ir sąvokas.

Požiūris/Nusiteikimas.
Mes žinome, kad nėra negabių kalbai! Moksliškai įrodyta, kad smegenys dėl savo unikalios savybės, vadinamos neuroplastiškumu, sugeba keistis, augti ir formuoti naujas jungtis nepaisant amžiaus. Štai todėl vėl ir vėl besikartojanti mintis ar veiksmas didina savo galią, o ilgainiui tai automatizuojasi ir tampa mūsų nauju įgūdžiu. Taigi, jūs neturite kito pasirinkimo, kaip tik keisti savo nuostatą ir patikėti, kad Jūs galite!

Language Coaching tai

Tai naujas požiūris į mokymąsi – jokių vadovėlių!

Individuali ir tik Jums kuriama mokymo(si) medžiaga.

Trumpesnis kelias tikslo link!